تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد، مرکز فروش تجهیزات پزشکی کامجو طب کوشا هیچ گونه مسئولیتی ندارد.