میوه زیتون و انواع خواص آن

کامجو طب کوشاکامجو طب کوشا
2,424 بازدید
زیتون

در این متن میتوانید هر اطلاعاتی جدید و مفید که راجع به میوه زیتون میخواهید مطالعه فرمایید از جمله ماهیت آن، انواع خواص و مضرات، محل رویش،نام های علمی آن و…همچین شما می توانید مقالات بیشتری را در  وبلاگ کامجوطب مطالعه کنید.

زیتون

نام فارسی: زیتون

نام عربی: الزَّیتون

نام اردو: زیتون

نام انگلیسی: Olive

نام علمی: Olea Europaea از خانواده Oleaceae

روغن زیتون

ماهیت

زیتون میوه درختی همیشه بهار است که عمری بسیار طولانی دارد و ارتفاع آن به ۱۵ متر می رسد از تنه درخت زیتون صمغی قرمز رنگ شبیه سقمونیا ترشح میشود برگهای درخت زیتون بیضی شکل نوک دار و کمی کشیده هستند و بدون دمبرگ یا با دمبرگی بسیار کوتاه به صورت متقابل می رویند.

معمولاً کناره برگهای درخت زیتون کمی به سمت بیرون پیچ خورده است رنگ روی برگها سبز پررنگ و زیر آنها سبز مایل به نقره ای است گلهای درخت زیتون سفید و کوچک اند و به صورت تجمعی و خوشه ای می رویند هر یک از گل ها چهار گلبرگ قلبی شکل دار و کاملاً جدا از هم دارند.

میوه درخت زیتون بیضی گون کوچک گوشتی روغنی و نسبتاً سفت است این میوه ابتدا سبز رنگ می باشد و پس از رسیدن کامل به رنگ سیاه در می آید مست میوه زیتون هسته ای نسبتاً درشت بیضی گون و معمولاً نوک دار وجود دارد که سطح آن ناهموار است. مغز هسته زیتون روغنی و بسیار کوچک است.

محل رویش

تونس، الجزایر، اسپانیا، سوریه، افغانستان و ایران در استان‌های سیستان و بلوچستان ،کرمان و مازندران و گیلان.

کاشت داشت و برداشت

درخت زیتون از طریق کاشت تخم ،قلمه یا حتی کاشت قطعه ای از چوب پوست آن انجام می‌شود. درخت زیتون مناطق نیمه مرطوب را می پسندند و در برابر سرما تا ۸ درجه زیر صفر مقاومت می کند.

اجزای مورد استفاده و مشتقات

ریشه ،چوب درخت، برگ ،میوه ،هسته میوه ،صمغ و روغن.

 مواد تشکیل دهنده

در میوه درخت زیتون گلوکوزید ،الوروپئین،اسیداولوروپئیک و مواد چرب وجود دارد. میوه نرسیده زیتون حاوی حدود ۱۲.۷ درصد روغن است ولی میوه رسیده زیتون ۱۰ تا ۳۰ درصد روغن دارد در مغز هسته زیتون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد روغن یافت می شود حدود ۷۰ درصد روغن زیتون ترکیبی از اولئین و پامیتین است.

در ۷۰۰ گرم زیتون نرسیده حدود ۲.۴ گرم سدیم و ۱.۶ میلی گرم آهن وجود دارد. هر صد گرم زیتون رسیده و نمک پرورده حدود ۳.۲۸۸ گرم سدیم است. در برگ های درخت زیتون و اسید اولوروپئیک، کمی مواد قندی،تانن، مواد تلخ اسید گالیک و مانیت وجود دارد. مانیت ماده ای شیرین ،سفید ،بی بو و محلول در آب است.

طبیعت

زیتون رسیده در درجه اول گرم و خشک است.زیتون نرسیده طبیعتی سرد و بسیار خشک دارد . برگ درخت زیتون در درجه دوم گرم و خشک است .صمغ درخت زیتون در درجه اول گرم و درجه دوم خشک است. روغن زیتون رسیده در درجه دوم گرم و در اول درجه اول خشک است روغن زیتون نرسیده طبیعتی معتدل دارد.

درخت زیتون

 نفع خاص

زیتون برای تقویت معده تقویت باه و رفع اشتهایی روغن زیتون برای تقویت اعصاب رفع دردهای سرد و قولنج.

افعال و خواص

زیتون رسیده، کمی قابض است. صمغ درخت زیتون مقوی حافظه و ذهن، مخرج بلغم مدر بول و مدر حیض می باشد، روغن زیتون رادع و کمی قابض است.  روغن زیتون یک ساله محلل و ملین باشد. روغن زیتون ۷ ساله افعال و خواص بسیار قوی دارد و هرچه کانتر شود قوی تر می شود روغن زیتون نرسیده مسمن  مقوی لثه و دندان، مقوی معده ،مصفی اخلاط، مفتح سدد، مفتت  سنگ و کمی قابض است،

زیتون سریع به خلط سودا و صفرا تبدیل می شود اگر زیتون رسیده و پرورده در آب و نمک را با غذا بخورید با قوی معده مشهی و مبهی است. جوشانده زیتون رسیده به همراه هسته اش ربو و بیماری های ریه را بهبود می بخشد. ضمادی میوه زیتون شوره سر را رفع میکند. ضماد میوه زیتون نرسیده سوختگی آتش را بهبود می بخشد.

اگر زیتون را در آب و نمک بخیسانید مضمضه آب و نمک آن باعث استحکام دندان و لثه میشود.

خوردن برگ زیتون، قندخون را می کاهد.  خوردن برگ زیتون برای قلاع دهان مفید است. مضمضه آب جوشانده برگ زیتون، درد دندان کرم خورده را تسکین می دهد. حقنه آب جوشانده برگ زیتون برای زخم های داخلی و زخم مقعد مفید است. فرزجه  برگ زیتون، سیلان رحم، زخم رحم و خونریزی رحم را بهبود می بخشد.

ضماد برگ زیتون مانع از ریختن فضولات به چشم می شود و برای غرب، اورام کرم پارگی پوست سر جوش ها و لکه های پوستی مخملک برآمدگی حدقه و خوره اسکی چشم مفید است ضماد برگ زیتون با عسل درد ناخن را بهبود می بخشد و برگ زیتون با آرد جو بر زیر ناف برای بهبود اسهال مفید است. اگر برگ زیتون را آنقدر با آبغوره بپزید تا غلیظ شود و به قوام بیاید ضماد آن درد دندان کرم خورده را التیام می بخشد.

ضماد مخلوط خاکستر چوب زیتون آبمیوه زیتون و عسل برای داءالثعب،داءالحیه، و سعفه نافع است. اگر شاخه های تازه درخت زیتون را بسوزانید رطوبتی از آن خارج می‌شود که طلای آن به درمان جرب شوره سر و زخم سر کمک میکند. بخور جوشانده ریشه و برگ درخت زیتون باعث خروج رطوبات مغزی از طریق بینی می‌شود مضمضمه جوشانده ریشه برگ درخت زیتون سردرد را بهبود می بخشد.

. نطول آب جوشانده ریشه و برگ درخت زیتون رطوبت اضافی را برطرف و به درمان زکام کمک می کند تعلیق ریشه درخت زیتون برای گزیدگی عقرب مجرب است آب جوشانده همه افزایی درخت زیتون درمان سردرد شقیقه و سرگیجه کمک می کند. صمغ درخت زیتون بت اضافی زخم‌ها را از بین می‌برد و برای سرفه مزمن مفید است.

فرزجه صمغ درخت زیتون، جرب متقرح رحم را بهبود میبخشد سنون صمغ درخت زیتون برای درد دندان کرم خورده مفید است. مرهم صمغ درخت زیتون باعث روییدن گوشت می شود. نوشیدن ۱۴ مثقال روغن زیتون با یک رطل آب یا ماءالشعیر مسهل قوی است و درد اعضای بدن و عرق النسا را بهبود می بخشد. قی کردن با روغن زیتون باعث دفع سموم و مضرات ادویه دیگر می شود.

حقنه روغن زیتون برای قولنج ورمی، قولنج سدی، کمردرد، درد مفاصل و عرق النساء مفید است. تدهین روغن زیتون مقوی بدن و حافظه اخلاط از تعفن است. از پیر شدن پوست جلوگیری می کند مانع تعریق می شود دندان لق را محکم می سازد مو را سیاه و از ریزش آن جلوگیری می‌کند مانع سیلان رطوبات به لوزه میشود و خونریزی لثه زخم و درد های سرد را برطرف میکند.

روغن زیتون یک ساله مصلح ادویه دیگر است،پوست را نرم میکند از انجماد اعضای بدن جلوگیری کرده، مضرات سرما را دفع می کند و گزیدگی عقرب را التیام می بخشد طحال روغن زیتون یک ساله مقوی بینایی است و بیاض رقیق،جرب و سلاق را بهبود می‌بخشد.

روغن زیتون رسیده از تعریق بدن جلوگیری می کند و برای عفونت مفید است نوشیدن محلی ۲۲ در همه روغن زیتون رسیده ۲۲ درهمه عسل ۷ درهم کندر و ۷ درهم روغن سیاه دانه، سه روز متوالی در حمام ، مبهی بسیار قوی است و به درمان همه بیماری های سرد، خدر و فلج بسیار کمک می کند به شرطی که شخص آن روزها آب سرد ننوشد.

زیتون5

مقدار مصرف

از روغن آن تا هفت مثقال.

مضرات

زیتون یاقوتی رنگ و تازه باعث شل شدن معده و تهوع می‌شود خوردن زیتون رسیده و پرورده در آب و نمک به همراه غذا یا بوست بی خوابی و لاغری بدن را در پی دارد و مداومت به این کار باعث سوختن اخلاط می شود.

 مصلحات و تدابیر

مغزز گردو، بادام ،روغن و سرکه برای یبوست، بی‌خوابی و لاغری بدن، شیرینی ها برای سوخته شدن اخلاط،زیتون نباید پیش یا پس از غذا و بهتر از همراه غذا گردد.

 

پایان/

5/5 - (4 امتیاز)
دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10+ محصولات
+100 سفارشات تکمیل شده
+300 کاربران
87+ مطالب وبلاگ

کامجوطب کوشا در یک جمله

کامجو طب کوشا را بعنوان یک شرکت تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی نوین و پزشکی سنتی بنا نهادیم تا قدمی بزرگ در این راه برداشته باشیم ….

نماد ها

logo-samandehi
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت