انواع کدو با خواص آنها

کامجو طب کوشاکامجو طب کوشا
2,555 بازدید
کدو

این مقاله درباره انواع کدو با خواص آنها از جمله کدو تنبل، کدو حلوایی،کدوخیاری یا خورشی،انواع خواص و مضرات آنها، محل رویش و…است.همچین شما می توانید مقالات بیشتری را در  وبلاگ کامجوطب مطالعه کنید.

کدو تنبل،کدو حلوایی،کدو خیاری

نام فارسی: کدو

نام عربی: القَرع

نام انگلیسی: Squash

نام علمی: از خانواده Cucurbitaceae از جنس Cucurbita

ماهیت کدو

کدو میوه گیاهی علفی و یکساله است که به صورت بوته ای کم ارتفاع رشد میکند کدو گونه های بسیار زیادی دارد ولی سه گونه آن معروف‌تر است کدوتنبل، کدو حلوایی و کدو خیاری.

گلهای گیاه کدو درشت زرد رنگ استکانی شکل و یکپارچه اند هر گل پنج لبه دندانه دار و نسبتاً چروکیده دارد قسمت زیر گلهای گیاه کدو کرکدار است میوه‌های گیاه کدو از قسمت انتهایی گلهای آن رشد می کنند.

محل رویش کدو

چین ،هند، پاکستان، بنگلادش، مکزیک و ایران.

کاشت داشت و برداشت

تکثیر گیاه کدو از طریق کاشت تخم آن اوایل بهار در مناطق معتدل انجام می‌شود به این منظور گودال هایی به قطر ۵۰ سانتیمتر و عمق ۳۰ سانتیمتر حفر کرده داخلشان را با خاک و کود پر می کنند سپس روی آن‌ها را با کمی خاک می‌پوشانند و آبیاری می‌کنند تا خاک برای کاشت تخم کدو آماده می شود فاصله بین بوته ها برای کدو های کوچک باید یک متر و برای کدو های بزرگ ۲متر باشد.

اجزای مورد استفاده و مشتقات کدو

میوه تخم روغن میوه و روغن تخم.

طبیعت کدو

کدو در درجه دوم سرد و تر است. مربای کدو طبیعتی معتدل دارد روغن کدو سرد و تر است. مغز تخم کدو و در درجه دوم سرد و درجه اول در است.

کدو تنبل

نفع خاص

تبرید، تسکین حدت صفرا و تسکین حرارت.

افعال و خواص کدو

کدو، مطرب، مفتح سدد، مدر بول و ملین است. مربای کدو مقوی مغز و مولد خون صالح می باشد.

روغن کدو  مرطب بدن، مرطب مغز و منوم است. مغز تخم کدوم مسمن و مسکن عطش می باشد.

کدو برای گرم مزاجان جوانان و ساکنان سرزمین‌های گرم مفید است و یرقان و تب های سخت را بهبود می‌بخشد. کدوی پخته شده غذائیت کمی دارد بسیاری از جاذبه می شود خلط صالح ایجاد می کند فضولات گرم را دفع می کند و مسکن عطش است برای گرم مزاجان مفید است و رفع حرارت کبد گرم و اضطراب ناشی از صفرا کمک می‌کند کدو به همراه هر چیزی خورده شود خلط همان را ایجاد می کند.

اگر کدو را با سرکه بپزید خوردن آن مسکن حدت صفرا و مسکن حدت خون است و تب های شدید صفراوی و اکثر بیماریهای گرم را برطرف می سازد، چنانچه کدو را با به یا آبغوره یا آب انار یا سرکه در روغن بادام شیرین یا روغن زیتون نرسیده بپزید چنان مولد خلط صالح بوده برای گرم مزاجان مفید است و تب های سخت را بهبود می بخشد،

خوردن شوربای کدو و جوجه خروس، اخلاط سمی بدن را دفع میکند و برای غشی و تب های شدید بسیار مفید است ،اگر کدو و ماش و نخود را به همراه روغن بادام شیرین بپزید خوردن آن مرطب مغز و بدن است و به رفع سرفه حرارت کبد و تب های شدید کمک می کند، چنانچه از کدو و کمی گوشت و ماش و نشاسته جو شوربا تهیه کنید یاد او را در روغن بادام شیرین بپذیرد خوردن آن درد سینه و سرفه گرم را التیام می بخشد،

اگر تراشه های کدو را کمی تفت دهید و با ماست به خوبی مخلوط کنید خوردن آن با خلق پول و سیر و فلفل و نمک و نعناع برای سرد مزاجان بسیار مفید است. نوشیدن آب جوشانده کدو با تمر هندی و شکر، رفع حرارت مغز سردرد گرم وسواس جنون و رمود ناشی از بخار معده کمک می کند. نوشیدن آب کدو، قطور آن در بینی و شستن سر با آن سردرد گرم و برسام را برطرف میکند.

نوشیدن نوزده توله آب جوشانده عصاره کدو  با مغز تخم خیار شنبر و ترنجبین و مربای بنفشه و تمر هندی و شکر، مسهل صفرای سوخته، منقی امعاء و منقی کلیه است و رفع رمد، تب های شدید و حرارت مغز کمک می کند. اگر کدو را با گِل بپوشانید و آن را زیر آتش بپزید نوشیدن نیم رطل آب آن با ده درهم شکر و شربت های لطیفه مناسب به رفع حرارت معده حرارت قلب و کبد، تب شدید دق و بیشترین بیماری‌های سخت کمک می‌کند،

سویق کدو، مسکن عطش، مسکن حدت صفرا و مسکن حدت خون است، و اضطراب و اسهال را بهبود می بخشد مربای تهیه شده از کدو و عسل زود هضم است مواد سوداوی را دفع و به درمان بیماری های سوداوی کمک می کند اگر تو را در سرکه بپرورانید خوردن آن ملطف هاضم، مستند صفرا و مسکن حدت خون بوده و برای گرم مزاجان مفید است.

غرغره و مضمضه  آب کدو برای درد حلق و درد گرم دندان مفید است.قطور و نشوق آب کدو با شیر مادر در بینی و گوش سردرد گرم سرسام هذیان جنون ورم های گرم و بی خوابی را بهبود می بخشد و قطور آب کدو با روغن گل محمدی گوش درد را تسکین میدهد ،اگر کدوی نرسیده که هنوز گل آن نیفتاده را با خمیر بپوشانید و زیر آتش بپزید به رفع رمد علامت گرم و زردی ناشی از یرقان کمک می‌کند، همچنین قطور دمکرده گل کدو نیز همین اثر را دارد،

ضماد کدو برای رفع حرارت کبد معده ،کلیه و احشاء مفید است اگر کدو را با آرد جو یا خون سیاوشان به صورت یکنواخت مخلوط کنید ضماد  آن سوختگی ناشی از آتش را التیام می‌بخشد ، ضماد پودر کدوی خشک برای باد سرخ و اورام گرم به ویژه ورم گرم چشم مفید است. ضماد کدوی خشک بر جلوی سر به رفع ورم گرم سر سردرد گرم، خشکی مغز و بی‌خوابی کمک می‌کند،

اگر سر کدو را قطع کنید و داخل آن را با خبث الحدید باور کنید و سپس با همان قسمت قطع شده بپوشانید و پس از چهل روز آب آن را بگیرید و با حنا خمیر کنید، خضاب آن باعث تقویت مو میشود خوردن پوست خشک کدو برای بواسیر و خونریزی احشاء مفید است. سعوط آب جوشانده پوست خشک کدو با روغن گل محمدی دندان درد را تسکین میدهد.

ذرور پوست خشک سوخته کدو خونریزی زخم های جذام، زخم آلت تناسلی و زخم های خشک را بهبود می بخشد. ذرور پوست خشک سوخته کدو با سرکه برای بهق مفید است. ذرور پوست خشک سوخته کدو با روغن حیوانی تازه سوختگی بر اثر آتش را التیام می بخشد روغن کدو یبوست، مالیخولیا، سهر شدید، تشنج خشک ،درد گرم گوش، سرفه گرم ورم و دق را بهبود می بخشد.

چنانچه پوست کدو این رسیده را جدا کنید و مجموعه آن را با پیه کلیه بز بکوبید و سپس به خوبی به پذیر پس از سرد شدن چربی بالای آن را جدا کنید افعال و خواص این روغن بسیار قوی تر از روغن معمولی کدو است.

مغز تخم کدو باعث سکون اخلاط متحرک میشود و به رفع خشونت سینه خلط خونی ریه ،سرفه گرم، تب های شدید، زخم امعاء، زخم مثانه ناشی از اخلاط فاسد گرم، رفع لاغری کلیه و سوزش ادرار کمک میکند . روغن تخم کدو برای رفع خشکی مغز بی خوابی سل تب های شدید و دلیل پیچی صفراوی بسیار مفید است. ضماد روغن مغز تخم کدو با پودر خون سیاوشان یا پودر مغز تخم کدو برای زخم سر و بدن گوشه دهان بناگوش و آلت تناسلی مجرب است.

مقدار مصرف

از تخم کدو تا هفت مثقال.

مضرات کدو

سردمزاجان کدو اشتها را ازبین میبرد و باعث ایجاد قولنج ،نفخ و سنگینی معده می شود، اگر کدو به تنهایی وارد معده شود به سرعت فاسد و به خلط غالب موجود در بدن تبدیل می شود خوردن کدوی پخته شده سستی معده و امعاء را به همراه دارد. کدوی پرورده در سرکه برای سرد مزاجان مضر است.

 مصلحات و تدابیر کدو

آب عسل،عود، میخک ،زیره،سعد، نعنا، گوارش های گرم و معطر، نمک برای سرد مزاجان آبغوره و انار و سرکه برای گرم مزاجان بهتر است کدو با گوشت و روغن حیوانی و فلفل و خردل پخته شود.

بدل کدو

تخم هندوانه، تخم خیار و تخم خیار چنبر برای تخم کدو.

کدو تنبل1

 

کدو تنبل

نام فارسی: کدو تنبل

نام عربی: الدُبّاء

نام انگلیسی: Pumpkin

نام علمی: Cucurbita Maxima

ماهیت کدو تنبل

گیاه کدو تنبل به صورت خزنده روی زمین پخش می شود.

ساقه های این گیاه ضخیم کرک دار زبر توخالی و پیچک دارند و می توانند به اشیای اطراف خود بپیچاند روی سطح ساقه کدو تنبل شیارهای طولی وجود دارد و سطح مقطع آن اغلب دایره ای شکل و گاه مربعی شکل است میوه کدو تنبل بسیار بزرگ مایل به کروی شکل پهن و نارنجی کم رنگ است وروی پوست ان شیارهای طولی به چشم می خورد

پوست کدو تنبل نسبتاً نازک و چسبیده به گوشت است گوشت کدو تنبل نارنجی رنگ و نسبتاً سفت است طعمی بی مزه و مایع پیشگیری ندارد درونی میوه کدو تنبل ها وجود دارد که این حافظه پر از رشته های نارنجی رنگ و تخم های درشت بادامی شکل  نوک دار و کرمی مایل به شیری است.

درون هر تخم مغزی قطره ای شکل نازک پهنه سبز بسیار کمرنگ و مایل به سفید وجود دارد. بهترین کدو تنبل تازه با اندازه متوسط پوست نازک و نارنجی رنگ است همچنین گوشتی شیرین مزه دارد و ریشه‌دار نیست.

تشابه و تقلب

برگ گیاه کدو تنبل به برگ گیاه خربزه شبی است تخم کدو تنبل به تخم کدو حلوایی شباهت بسیار دارد.

مواد تشکیل دهنده کدو تنبل و حلوایی

در هر صد گرم گوشت کدو تنبل ۹۱ گرم آب، ۱ گرم پروتئین، ۱% مواد چرب، ۵/۴ کربوهیدرات، ۸% گرم خاکستر، ۲۱ میلی گرم کلسیم ،۴۴ میلی گرم فسفر، ۸ درصد میلی گرم آهن، یک میلی گرم سدیم، ۳۴۰ میلی گرم پتاسیم، ۱۶۰۰ واحد بین المللی ویتامین A، %۰۵ میلی گرم ویتامین B1،

۱۱ % میلی‌گرم ویتامین B۲،

%۶میلی گرم ویتامین B۳ و ۹ میلی گرم ویتامین c وجود دارد هر صد گرم مغز تخمه کدو تنبل حاوی ۴.۴ گرم آب ۲۹ گرم پروتئین ، ۴۶/۷ مواد چرب،  ۱۳ کربوهیدرات ۴.۹ گرم خاکستر ،۵۱ میلی گرم کلسیم، ۱۱۴۴ میلی گرم فسفر، ۱۱/۲ میلی گرم آهن ۷۰ واحد بین المللی ویتامین A ،

%۲۴ میلی گرم ویتامینB1،

%۱۹ میلی گرم ویتامین B۲،

۲/۴ میلی گرم  ویتامین B۳ است. تخم گیاه کدو تنبل فیتوستارین، اسید سالیسیلیک و یک ماده گلوبولین متبلور وجود دارد گیاه کدو تنبل حاوی ساپونین، کوکوربیتین و لوتئین است.

کدو تنبل

 

کدو حلوایی

نام فارسی: کدو حلوایی

نام عربی: الدُبّاء

نام انگلیسی: Butternut Squash

نام علمی: Cucurbita Moschata

نام های دیگر: قَباق

کدو خیاری

کدو خیاری

نام فارسی: کدو خورشتی

نام اردو: کدو

نام انگلیسی: Zucchini

نام های دیگر: کدو سبز، کدو مسمایی

 

3.7/5 - (3 امتیاز)
دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10+ محصولات
+100 سفارشات تکمیل شده
+300 کاربران
87+ مطالب وبلاگ

کامجوطب کوشا در یک جمله

کامجو طب کوشا را بعنوان یک شرکت تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی نوین و پزشکی سنتی بنا نهادیم تا قدمی بزرگ در این راه برداشته باشیم ….

نماد ها

logo-samandehi
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت