میوه خیار و خیار چنبر

کامجو طب کوشاکامجو طب کوشا
2,998 بازدید
خیار

این مقاله راجع به میوه خیار و خیار چنبر اطلاعاتی مفید و جدید به شما ارئه میدهید و همچنین درباره ماهیت این دو نوع خیار مضرات و فواید و … پس تا پایان مقاله ما را همراهی کنید.همچین شما می توانید مقالات بیشتری را در وبلاگ کامجوطب  مطالعه کنید.

میوه خیار

نام فارسی: خیار

نام عربی: القَثَد

نام اردو: ککری

نام انگلیسی: Cucumber

نام علمی: Cucumis Sativus از خانواده Cucurbitaceae

ماهیت خیار:

خیار میوه گیاهی علفی و یکساله است که به صورتی بوده و کم ارتفاع و خزنده رشد می کند ساقه‌های گیاه خیار پیچک دارند و به اشیای اطراف خود می‌پیچند این ساقه ها کرکدار و نسبتا خشن هستند برگهای گیاهی خیار پهن و تقریباً شبیه پنج ضلعی اند و کنارشان حالت اره ای دارد گل های گیاهی خیار نسبتاً درشت هستند و هر گل پنج گلبرگ زرد بیضی شکل جدا از هم و کمی چروکیده دارد.

میوه های گیاه خیار انتهای گلهای ماده رشد می کنند و در زمان رشد گل آن کم کم خشک میشود میوه خیار استوانه ای شکل کشیده گاهی صاف و خمیده است و دو سران تقریباً حالت نیم دایره دارد تخم های میوه خیار بیضی شکل دار نازک و سفید رنگ هستند و وسط میوه پراکنده شده‌اند خیار ابتدا سبز رنگ است و می‌توان آن را به صورت خوراکی به کار برد ولی زمانی که کاملاً برسد زرد و ترش مزه می شود بهترین نوع خیار کوچک و باریک است.

میوه خیار

 تشابه و تقلب خیار:

تخم خیار به تخم خربزه شباهت دارد ولی کمی کوچکتر است گل گیاه خیار شبیه گل گیاه خیار چنبر کریلا و هندوانه است.

محل رویش خیار:

چین، هند و پاکستان، اندونزی ،مصر و ایران.

اجزای مورد استفاده و مشتقات:

میوه ،تخم و روغن

مواد تشکیل دهنده خیار:

در میوه خیار مقدار کمی ساپونین، پروتئولیتیک آنزیم کروزمان،آنزیم ارپسین، ماده گلوتاتیون،سوکسینیک دهایدروژناز و ماده عاملی معطر وجود دارد هر صدگرم خیار حاوی ۹۵ گرم آب ، ۹%گرم پروتئین ،۱% گرم مواد چرب، ۲.۵ گرم کربوهیدرات، ۵% گرم خاکستر، ۲۷ میلی گرم فسفات، ۱.۱ میلی‌گرم آهن، ۲۵ میلی گرم کلسیم، ۱۶۰ میلی گرم پتاسیم، ۶ میلی گرم سدیم، ۲۵۰ واحد بین المللی ویتامین A،

%۰۳میلی گرم ویتامین B1،

%۰۴ میلی گرم ویتامین B2،

%۲ میلی گرم ویتامین B3،

11 میلی گرم ویتامین c است.

طبیعت خیار:

خیار نرسیده در درجه دوم سرد و تر است تخم خیار طبیعتی سرد دارد خیار رسیده سرترم مرطوب تر است خیار نرسیده است.

نفع خاص:

خیار برای تسکین حدت صفرا و خون، رفع بی خوابی و سردرد گرم. تخم خیار برای تسکین حرارت. افعال و خواص خیار مسکن عطش، مدر بول، مخرج سنگ کلیه و مثانه و مفتح سدد کبد از تخم خیار محرکه فضولات ساکن و مدر بول میباشد. خیار رسیده افعال و خاصی قوی تر از خیار نرسیده دارد و بیخیالی رسیده مسهل است.

خوردن خیار تب های شدید ،ضعف ناشی از اسهال شدید و گرم، التهاب، احشاء، یرقان را بهبود می بخشد. خوردن استشمام ضماد کردن و تمریخ گوشت خیار بر پیشانی، باعث نشاط روح نفسانی و حیوانی می شود و برای سردرد گرم بی‌خوابی و بیماری‌های گرم شدید مغزی مفید است.

آب خیار به درمان بیماری های گرم تب های صفراوی شدید و دق کمک می‌کند نوشیدن ۴۵ مثقال آب خیار با ۱۰ در هم نبات، مسهل صفراوی مره معده و امعاء است، اخلاط سوخته صفراوی و سودآوری را دفع می کند و تب های شدید و یا آن را بهبود می بخشد. نوشیدن سه روز متوالی از آب جوشانده پوست خیار تازه برای یرقان بسیار مفید است نوشیدن ۲.۵ مثقال پوست خشک شده خیار و زایمان را آسان می کند.

اگر کریمی خبر را یک شبانه روز در آب خیار رسیده بخیسانید نوشیدن آب صاف کرده آن به همراه آب عسل،مفتح سدد و محلل ریاح غلیظ است، باعث زیبای رنگ صورت می‌شود و برای خفقان مفید می باشد. ضماد خیار رسیده پوست را نرم میکند و التهاب معده و التهاب احشاء، ورم گرم،جرب، حصف،مخملک و خارش را بهبود می بخشد و به خیار رسیده و در قسمت بالای آلت تناسلی برای درمان حبس البول و عسرالبول بسیار مفید است.

رومات خیار رسیده بابونه و عسل بهبودی ورم کمک می‌کند دولاب جوشانده خیار رسیده شپش را دفع میکند تخم خیار صفرای سوخته را از طریق ادرار دفع کرده و درد و زخم ریه سوزش ادرار و ورم کبد و طحال گرم و شدید را بهبود می‌بخشد.

خیار5

مقدار مصرف :

تخم خیار تا پنج درهم

مضرات خیار:

سرد مزاجان، اعصاب معده، خیار نرسیده، دیرهضم و مولد خلط خام است و باعث نفخ شکم و درد پهلو میشود. فساد خیار در معده خلط سمی به همراه دارد. خوردن غذا پس از خیار مضر است به ویژه غذاهای غلیظ مثل آش خوردن خیار به همراه شیر ضرر دارد و در سر مزاجان باعث فلج میشود.

 مصلحات و تدابیر:

نمک، سکنجبین در گرم مزاجان ،مویز، زنیان ،عسل ،معجون زیره، فلافلی در سرد مزاجان بهتر است خیار به همراه پوستش خورده شود زیرا زودتر از معده می گذرد و نفخ تولید نمی کند.

بدل:

خیار چنبر

میوه خیار چنبر

نام فارسی: خیار چنبر

نام عربی: القِثَّاء

نام اردو: کهیرا

نام انگلیسی: Armenian Cucumber

نام علمی: Cucumis Melo var. Flexuous از خانواده Cucubitaceae

نام های دیگر: خیارزه

خیار چنبر

ماهیت خیار چنبر:

خیار چنبر میوه گیاهی علفی و یک سال است که به صورت بوته ای کم ارتفاع و خزنده رشد می کند. ساقه های این گیاه پیچک دارند و به اشیای اطراف خود می پیچند ساقه‌های گیاه خیار چنبر کردار و نسبتاً خشن هستند.

برگهای گیاه خیار چنبر پهن و تقریباً سفید و کنارشان حالت اره ای دارد این برگ ها شبیه برگ های خیار اند با این تفاوت که برای خیار چنبر چند فرورفتگی نسبتا عمیق دارد. گلهای خیار چنبر نسبتاً درشت هستند و هر گل پنج گلبرگ زرد بیضی شکل جدا از هم و کمی چروکیده دارد میوه گیاه خیار چنبر کشیده بزرگ اغلب منحنی است سطح مقطع ای دایره ای شکل دارد و انتهای گلهای ماده می رویند.

میوه خیار چنبر از خیار بزرگتر و کشیده تر است و روی پوست آن شیارهای طولی وجود دارد میوه خیار چنبر ابتدا سبز کم رنگ و گاه متمایل به سفید است و می توان به صورت خوراکی از آن استفاده کرد ولی پس از رسیدن کامل به زردی می گراید و طعم آن ترش میشود. تخم های خیار چنبر بیضی شکل دار نازک سفید و پراکنده میانی میوه هستند تامین تخمها تر است بهترین خیار چنبر بزرگ باریک کشیده و کم تخم است.

تشابه و تقلب خیار چنبر :

گل گیاه خیار چنبر شبیه گل گیاه خیار کریلا و هندوانه است.

محل رویش خیار چنبر :

ارمنستان و ایران

اجزای مورد استفاده و مشتقات خیار چنبر:

ریشه ،برگ،میوه و تخم.

مواد تشکیل دهنده خیار چنبر:

در میوه خیار چنبر مقدارکمی ساپونین،پروتئولیتیک آنزیم کروزمان،آنزیم ارپسین،ماده گلوتاتیون،سوکسینیک دهایدروژناز، مالیک دهایدروژناز و مواد معدنی از قبیل فسفر، آهن، کلسیم، پتاسیم و سدیم، ویتامین c وجود دارد.

طبیعت :

خیار چنبر آخر درجه دوم سرد و تر است تخم خیار چنبر از گوشت آن رطوبت بیشتری دارد خیارچنبر رسیده سرد تر و مرطوب تر از خیار چنبر نرسیده است

نفع خاص:

خیار چنبر، جالی، مسکن عطش ،مسکن صفرا، مسکن حدت خون، مسکن حرارت کبد، ملین و مدر است، خیار چنبر نرسیده و تلخ، افعال و خواص ای قویتر از خیار چنبر رسیده دارد همچنین خیار چنبر رسیده از خیار چنبر این رسیده و شیرین قوی‌تر است تخم خیار چنبر ،مدر بول، مفتح، جالی و محرک زولات ساکن می باشد و افعال و خواصی قویتر از گوشت آن دارد. خیار چنبر برای التهاب، معده گرم، درد مثانه، سنگ کلیه و سنگ مثانه مفید است. به ویژه تخم خیار چنبر رسیده.

تخم خیار چنبر عروق را از مواد لزج تنقیه میکند.

برگ خیار چنبر برای گزیدگی سگ هار کیست تومورهای خوش خیم بلغمی مفید است خوردن برگ خیار چنبر به همراه عسل مخملک بلغمی را بهبود می بخشد برگ خشک خیارچنبر به درمان اسهال صفراوی کمک میکند.

خوردن ریشه گیاه خیار چنبر با آب عسل، مقیء اخلاط  رقیق بلغمی است.

خیار چنبر1

مضرات خیار چنبر:

خیار چنبر نفاخ و دیر هضم است کیموس بدی تولید می‌کند و خرس به وجود آمده از آن زود متعفن میشود خیار چنبر محرک تب های مزمن و شدید بوده باعث قولنج و درد لگن خاصره میشود.

 مصلحت و تدابیر:

زنیان ،مویز و رازیانه برای سرد مزاجان و سکنجبین برای گرم مزاجان عسل، جوارش زیره و جوارش عود برای قولنج و درد لگن خاصره بهتر است پیش از مصرف خیار چنبر پوست آن گرفته شود.

بدل:

خیار

 

اتمام مقاله/

4.7/5 - (3 امتیاز)
دسته بندی گیاهان دارویی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10+ محصولات
+100 سفارشات تکمیل شده
+300 کاربران
87+ مطالب وبلاگ

کامجوطب کوشا در یک جمله

کامجو طب کوشا را بعنوان یک شرکت تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی نوین و پزشکی سنتی بنا نهادیم تا قدمی بزرگ در این راه برداشته باشیم ….

نماد ها

logo-samandehi
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت